-  -
Inloggen zorgverleners   |    Tekstgrootte   
PrivaZorg Apeldoorn en Salland 'Dé ondernemende thuiszorg waar de klant de baas is'

Financieel

Zorg vragen en van anderen (gedeeltelijk) afhankelijk zijn is nooit prettig. Gelukkig kunnen we in Nederland op veel manieren hulp, verpleging of medische behandeling krijgen. Door alle voorzieningen die daarvoor beschikbaar zijn is het niet eenvoudig om de juiste weg te vinden. Daarbij komt ook nog dat regelingen vaak veranderingen. Ook de kosten en de vergoeding daarvan is goed geregeld maar niet altijd eenvoudig te achterhalen.

De kosten van verpleging en verzorging door een thuiszorg organisatie worden betaald door de Zvw. De kosten van huishoudelijke hulp en begeleiding worden betaald vanuit de WMO. Door iedereen die een beroep doet op hulp op grond van de WMO moet een eigen bijdrage worden betaald. Die eigen bijdrage is inkomens afhankelijk. Is minimaal bij bv. alleen een AOW inkomen en wordt meer bij hogere inkomens.

Meer informatie via de knoppen Zvw, WMO, PGB, Particulier of belt u gerust op voor informatie

© puntjesopde-i.nl